SA Peipsiveere Hooldusravikeskus
Päiksi tee 2, Alatskivi
60201 Tartumaa.
hoolravi@hot.ee
+372 5373 2075

Juhataja     53 732 075
Vanemõde   5 240 145
Hooldeosakonna juhataja  53 543 698
Valveõde  53 736 628