KÜLASTUSED.

Seoses COVID viiruse levikuga saame meie hoolealuste külastamistest võimaldada ainult eelneva kokkuleppe alusel. Eelneva kokkuleppe alusel saame ka vastu võtta pakke ja kingitusi ning korraldada kohtumisi elektrooniliste sidevahendite abil.