KÜLASTUSED.

Seoses COVID viiruse levikuga palume loobuda meie hoolealuste külastamistest. Eelneva kokkuleppe alusel saame vastu võtta pakke ja kingitusi. Samuti on eelneva kokkuleppe alusel võimalik korraldada kohtumisi elektrooniliste sidevahendite abil.