KÜLASTUSED.
Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga palume kõik hooldusravikeskuse elanike külastamised eelnevalt kooskõlastada  osakonna juhatajaga:
tel+372 535 43 698  või kirjutades
katrin@alatskivihooldekeskus.ee
Registreerida saab tööpäevadel kella 9.00 - 16.00

Statsionaarse õendusabiteenuse patsientide külastused kooskõlastada eelnevalt vanemõega
tel +372 5240145
kerli@alatskivihooldekeskus.ee
Registreerida saab tööpäevadel kella 9.00 - 16.00

KÜLASTAMISE KELLAAJAD:
E-R kella 10.00 - 12.30; 14.00 - 18.00
L ja P kella 14.00 - 18.00

Informatsiooni lähedaste kohta saab helistades:
+372 537 36 628  valveõde
+372 537 39 058  hooldajad
+372 565 04 142  hooldekodu õde (tööaeg E-R kl 8.00 - 16.00)

Palume teilt mõistvat suhtumist, sest piirangud on eelkõige eakate kaitseks, kes on viiruse mõistes riskirühm.